Súbory cookies a ich využívanie

 

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi webstránky ALPHASET možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookies sú prístupné webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, resp. aj inej spoločnosti, ktorá je v zmluvnom vzťahu s ALPHASETom. Cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach ALPHASETu sa používajú dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi spoločnosti). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo do vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu jazyka, ktorý používa, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu, vytvárania digitálnej identity dotknutej osoby, sledovania správania používateľa na webovej stránke a personalizovanej komunikácie s používateľom. Na stránke ALPHASETu sú používané cookies ALPHASETu, ako aj cookies, resp. iné digitálne nástroje tretích strán.

Na čo slúžia cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadať pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. ALPHASET používa túto technológiu na svojich webových stránkach a stránkach, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom. Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach spoločnosti, vytváranie digitálnej identity návštevníka stránky, sledovanie jeho správania na webových stránkach,  spracovanie formulárov na webových stránkach. Vďaka súborom cookies môže ALPHASET neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen svoje webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom, resp. návštevníkom našej webovej stránky.

Ochrana súkromia

Ak webové stránky ALPHASET používajú súbory cookies, uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.

Žiadna iná strana než ALPHASET nemá možnosť, len na základe súborov cookies, zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom. ALPHASET získané súbory cookies, ako aj iné údaje získané na ich základe (napr. IP adresu, lokalizačné údaje a podobne),  sprístupňuje aj tretím osobám a to na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu. Tieto osoby sú poverené ALPHASETom na spracúvanie takto získaných osobných údajov pre účely uvedené v tomto dokumente (napr. personalizovanie reklamy).

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Návštevník webovej stránky má možnosť nastaviť si súbory cookies vo svojom prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies budú odmietnuté.

Ďalej je možné zmeniť nastavenie prehliadača tak, že sa budú cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky.

Využívame služby Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo namietať. Rovnako máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR). Cookies inštalované do vášho prehliadača na webových stránkach ALPHASETu sú využívané na zlepšovanie služieb, personalizovanie reklamy, vytváranie digitálnej identity používateľa ako aj na štatistické a analytické spracovávanie dát.