Magnetické a ferro fólie

Magnetické fólie slúžia na výrobu prenosnej reklamy. Môžete do nich rezať alebo lepiť na ne vyrezanú / tlačenú grafiku. Má viacero variabilít. Od malých magnetiek na chladničku po reklamné tabule na autách. 


Magnetické fólie - pre statické objekty

 

Magnetické fólie určené na pevne stojace objekty, napr. chladničky, radiátory a pod.

 

Špecifikácie
Typ Hrúbka Popis
GD Mag ECO 0.4 mm neutrálna farba (hnedá), šírka 1,0 m (na polep potlačeným médiom)
GD Mag ECO 0.5 mm neutrálna farba (hnedá), šírka 0.615 m (na polep potlačeným médiom)
GD Mag ECO 0.6 mm farba biela, rub neutrálny, šírka 0.615 m

TIP Môžete využiť v kombinácii s tlačovou fóliou pre vytvorenie vlastnej grafiky

 

Magnetické fólie - pre použitie na autá a pohyblivé objekty 

 

Pri aplikácii na autá si pred použitím prečítajte návod!

 

Špecifikácie
Typ Hrúbka Popis
MAG MG 0.85 mm farba biela, rub neutrálny, šírka 0.615 m a 1 m
IF MG1000 0.85 mm farba biela, rub neutrálny, šírka 1 m (potlačiteľná solvent, eco-solvent a UV farbami)

 


Ferro fólia

 

Samolepiaca čierna fólia, ktorá zmení každú plochu na magnetickú. Ideálna na výrobu magnetických tabúľ, pre kreatívnu neustále sa meniacu reklamu, ako napr. akcie v obchodoch, kaviarniach, reštauráciách a pod.

 

Špecifikácie
Typ Hrúbka Popis
IF Ferro fólia 0.5 mm samolepiaca čierna fólia, šírka 1 m

TIP Môžete využiť v kombinácii s tabuľovou fóliou a vytvoriť popisovateľnú a magnetickú tabuľu v jednom