RolandDGA-METAZA-MPX-95-printer.jpg

Roland Metaza MPX-95

Metal printer funguje na princípe tepania do tvrdých povrchov prostredníctvom diamantových ihličiek, vďaka ktorým dokáže zreprodukovať hladké prechody, texty a nápisy presne a vo veľkej rýchlosti.

viac informácií...